Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život fotbalisty

 

Fotbalová koncepce pro SK Dynamo ČB – PŘÍPRAVKY
Vypracoval: Mgr. Petr Požárek a Bc. Petr Čížek
Trenérské obsazení:
U6 – Lavička (A), Hosenöhrl (B, JU)
U7 – Požárek (A), Macoun, Mertl (B, JU)

U8 – Dohnal (C, JU), Korfová (C, JU)
U9 – Čížek (B, JU), Hosenöhrl (B, JU), Florian (B, JU)

U10 – Vančura (B), hráči Juniorky
U11 – Moravec (A), Lerch
METODICKÝ ROZVOJ PŘÍPRAVEK
Individuální dovednosti, individuální technika a taktika, herní systémy
 
Dělení kategorií:
- trenéři by působili u jedné kategorie ve 4 - letém cyklu
U5 –U8, U9 – U12

 
a)      Mini-přípravky        (U5, U6, U7) – 2 TJ (gymnastika/atletika + fotbal)
U7 ideální samostatná kategorie - zlomová kategorie mezi hraní her a fotbalem + zde se dá získat obrovský potenciál
b)      Přípravky                    (U8, U9, U10, U11) – 3 TJ (gym/atlet + 2x fotbal)
Mini-přípravky (U5, U6, U7)
·         U nejmladších budujeme vztah ke sportu a zejména k fotbalu: 7-8 letech nemusí umět hrát fotbal, jako hrají 12-ti letí. Má ho mít rád, pomožme mu!
·         Individuální herní rozvoj = nezáleží tolik na „výsledku“, ale jak hraje, jak hraje každý hráč, jaké dělá pokroky!
·         Pedagogika – učení se hrou, i běžná cvičení jdou „zabalit“ do hry.
·         Význam hry (hraní si) – děti se učí a neví o tom, proto je hra geniální.
·         Dbát na všestrannost pohybového rozvoje (spolupráce s rodiči), ale již od nejmenších i herní souvislosti = pěstování herního ducha /otevřené dovednosti
·         Individuální odlišnosti = individuální úkoly, nebo odlišné nároky při stejných úkolech – nácvik dovedností – zkusíme pomalu a přesně, až pak rychleji.
·         Zrušit kolečka na zahřátí, rozbít stereotypy v rozcvičce – rozcvička je zábava a hra.
·         Upozorňujte na úspěšná řešení, nejen na chyby. Význam úspěšných pokusu, proč? Úspěšnost zvyšuje motivaci jít dál!
·         Motivační typ mluvení s hráči „Kdo dokáže udělat tohle? Komu se povede nejvíce nožiček? Komu se to povede nejlépe?“ Otevřené otázky – nutit přemýšlet. Co uděláš, když chceš míč? Kam naběhneš? To je klučino!!!
·         Příkazy a příliš instrukcí omezuje aktivitu!
·         Individuálně položená otázka. „Martine! Koukni na mě! Viděl jsi někoho před brankou?“ Nehodnotím ho, ptám se ho, jak vnímá situaci. Tím, že na někoho křičím „přihraj“ ho nerozvíjím.
Cíle rozvíjení a trénování dětí:
·         Rozvíjet všestranně a mít vždy cíl, co chci děti naučit.
·         Počet utkání: U5 a U6 – pár do roka, U7 – 1x za 14 dní víkend + utkání v týdnu, U8 a výše dát alespoň 1 volný víkend za měsíc + utkání v týdnu
·         Význam volna – psychické uvolnění a těšení se.
·         Klučino a individuální rozvoj – spolupráce s rodiči na zdravém rozvoji.
·         Informujme rodiče, co s dětmi děláme, proč a jak by nám mohli pomoci?
·         Dbejte na chování při turnajích a utkáních, zapojte co nejvíce dětí do hry = více týmů na více hřištích! Domlouvejme se s ostatními trenéry kolik mají hráčů do hry – kolik hřišť postavíme. Děti chtějí především hrát, ne sedět na střídačce.
·         Kondice u dětí(síla – rychlost – obratnost + rozhodování a herní kontext), vytrvalost herní formou.
 
 
Zásady kategorie přípravky pro efektivní průběh tréninku:
·         Stanovit si, v čem hlavně chci při tréninku děti zlepšit!
·         Doporučený čas tréninku U5 a U6 – 60min, U7 – 75min, U8 – U11 – 90min
·         Úvodní zahřátí honičkami i s míčem, poprání se, technické dovednosti s míčem, obratností úkoly, přetahování – střídání druhů činností
·         Soutěž rychlostní-rychlostně obratnostní
·         Trénink ve skupinách – rozdělení dle kvality? Někdy ano, někdy ne. Vyváženost skupin? Když mám 14 – 16 hráčů: 2 skupiny, 15-18:3 skupiny
·         1. skupina hraje 1:1, 2:2 na více hřištích, 4:4 ukaž způsob koučování, ale ve hře se hráči rozhodují sami (trenér laik – nechá hrát a rozhodne pouze spory)
·         2. skupina cvičí a hraje se soupeřem (poziční hry, přečíslení útočníků, útoky 2:1, hra 1:1, koučování v herních situacích, míra aktivity bránění trenéra či rodiče. Hráče učíme bránit naplno – odebírat míč.
·         3. skupina rozvíjí individuální dovednosti – kopání, kličkování, přihrávky, zpracování – Coerverova škola, postupné zvyšování složitosti – individuální nároky
·         Protažení základních zatěžovaných svalových skupin po tréninku (od U7 nabývá významu). Kdo odchází, udělá cvičení na zábradlí, uklidí pomůcky, předvede trenérovi či rodiči, kam si dosáhne v sedě rukama. Kdo dokáže dát hlavu na kolena? Atd.
·         DĚTI BY V TOMHLE VĚKU MOHLY DOSTÁVAT DOMÁCÍ ÚKOLY – FUNGUJE TO: NA KONCI TRÉNINKU: “Hej kluci a teď domácí úkol na příští týden“ : tahle klička -> ukážeš pomalu -> rychle -> poté si to děti 3 minuty zkouší a jde se domů ….za týden kontrola kdo jak splnil úkol ;-)
 
Základní desatero kvalitního trenéra:
 
  1. Bavme se s hráči o tom, co dělají a proč, jedině když pochopí záměr cvičení, tak opravdu trénují.
  2. Samostatné rozhodování hráče = základ jeho sebevědomí! Při cvičení nuťme organizaci cvičení hráče myslet = rozhodovat se.
  3. Používejme hru 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 ve všech přípravkových a žákovských kategorií jako nejúčinnější prostředek k naučení fotbalu. Přečíslením útočníků podporujeme rozvíjení dovedností ve hře.
  4. Zrušme zástupy! Místo jedné branky používejme 2, 3. Zrušme kolečka – lepší je manéž s míčem, nebo motivační pohybová hra.
  5. Síla – rychlost – obratnost je komplex, nechme hráče přelézat a podlézat překážky, přetahovat se, přeskakovat max. výšky, padat a vstávat, prát se (v rámci nastavených pravidel) Rozvoj rychlosti = soutěž
  6. Nepoužívejme statický strečink před tréninkem, je to zbytečné a kontraproduktivní. Dynamický strečink před / statický po tréninku.
  7. Utkání je pro trenéry dětských kategorií součástí tréninkového procesu, nikoliv vrcholem, který je potřeba za každou cenu zdolat.
  8. Netrestejme hráče za něco, co se teprve učí – např. nedáš gól – jdeš dělat kliky. Když se nesnaží, dejme jim vybrat, zda chtějí raději běhat nebo hrát s míčem. Přemýšlejme však, proč se nesnaží? Nenudí se?
  9. Zkusme své trenérské metody mezi s sebou stále diskutovat. Je to nejlepší cesta, jak nezkostnatět v přesvědčení, že to děláme dobře.
  10. Úsměv a pozitivní atmosféra rozvíjí lépe než křik a dusno!!!
 
Náplň:
-          Zaměřit se na prohlubování především odhadu letícího míče (letící a skákavý míč)
-          Jakákoliv průpravná hra s maximálně 8 hráči (max. 4/4 – nejlépe 2/2 nebo 3/3)
-          Rozvíjet především pohybové schopnosti:
o         Obratnostně koordinační schopnost
o         Reakční a frekvenční rychlost
o         Kinesteticko diferenciační schopnost
o         Dále: schopnost rytmičnosti a rovnováhy
Přípravky (U8, U9, U10, U11)
Hlavním cílem mužstev od 7 do 11 let je především rozvoj individuálních technických dovedností s míčem v závislosti na základní principy individuální taktiky hráče a nadále prohlubovat všestranný pohybový základ.
Cíl kategorie přípravek (U8, U9, U10, U11):
-          S ohledem na hlavní cíl této kategorie připravit a vytipovat nejšikovnější hráče v okresu České Budějovice pro daný ročník.
-          Apeluji na zlepšenou komunikaci s rodiči
Zásady kategorie přípravek (U8, U9, U10, U11):
-          Pracovat ve skupinách (dvojčlenných, tříčlenných)
-          Musí reagovat na vizuální podněty
-          Podstatnou část tréninku řešit formou průpravných her (modelovaných her s maximálním počtem 3-4 hráčů) z hlediska metodicko-organizačních forem. Při nácviku základních specifických dovedností velkou měrou zapojovat také herní cvičení (pasivní obránce) tak, aby od útlého věku nacvičoval pod určitým časo-prostorovým (velmi malým) tlakem.
-          Nerozlišovat náplň tréninku z hlediska organizační forem (přípravné, hlavní, přechodné období) = základem tréninku je nestále rozvoj pohybových dovedností (individuálních dovedností) a to jak na hřišti, tak i v tělocvičně
-          Komunikace s dětmi vždy pozitivní, hovořit k dětem stručně, srozumitelně a jednoduše (vyvarovat se pojmům z vrcholového fotbalu – např. těžiště hry atd.)
-          Při hrách neustále slovním doprovodem povzbudit a pochválit.
-          Nepoužívat mezi hráči číselné či jiné hodnocení (známkování), nicméně jejich výkon vždy individuálně hodnotit (bodování v týmu + závody = bod pro tebe atd.)
-          Při jednotlivých průpravných cvičení a herních cvičení vytvářet úkoly i směrem zpět do zástupu (využít pro rozvoj obratnosti (kotoul vpřed, kotoul letmo, stoj na rukou,…) či specifické techniky s míčem (slalom, žonglování, časovaná přihrávka,…)
-          Pravidelně střídat brankáře i do hry v poli (brankář může chytat jen ½ zápasu, druhou musí hrát) – na konci U7 mít dva - tři borce, kteří budou umět chytat
 
Náplň přípravek (U8, U9, U10, U11):
-          Stále zdokonalovat odhad letícího míče (letící a skákavý míč)
-          Jakákoliv průpravná hra s maximálně 10 hráči (do U9 max. 2/2, do U11 max. 4/4)
-          Rozvíjet především pohybové schopnosti:
o         Obratnostně koordinační schopnost
o         Reakční a frekvenční rychlost
o         Rytmičnost
o         Rovnováha
o         Rychlostně silovou s.
o         Akční rychlost
o         Pohyblivost
o         Orientaci v prostoru
o         Dále: aerobní vytrvalost pouze specifickou formou - HRY!!!
-          dbát na komunikaci hráčů při hře
-          tréninky – hra hlavou (5-10 min)
Herní činnosti jednotlivce a jejich detaily přípravek (U8, U9, U10, U11):
Útočné:                                                                                                                                                 
Výběr místa                                           odpoutání se od soupeře (klamný pohyb)                     
Zpracování                                             co nejrychleji dostat míč na zem (ne hlavou, ne zespoda), učit zpracovat míč do protipohybu, zpracovávat míč do pohybu
Vedení a obcházení používat klamné pohyby (umět přenášet těžiště těla nad míčem)
Přihrávka                                                 prudká přihrávka (přesnost přihrávky nesmí zastínit tvrdost – rozvoj citu na míč)
Střelba                                                      správné postavení, chtít dát gól a trénovat i skákavé míč a zakončení hlavou
 
 
Obranné:
Obsazení hráče s míčem               chtít získat míč, nebát se soupeře               
Obsazení hráče bez míče              ---- neřešit / nehlídat osobně, nýbrž spontánně – jen aby věděl kde má protihráče/
Obsazení prostoru                             ---- neřešit
Odebírání míče                                    umět hrát tělem (nechtít získat míč nohou, ale umět včas dát své tělo mezi soupeře a míč). Od U10 nenásilnou formou (nevysvětlovat – pouze připraveným cvičením) učit správnému obrannému postavení (bokem k hráči)
Herní systémy přípravek (U8, U9, U10, U11):
-           po ztrátě míče u hráčů podpořit myšlenku chtít jej ihned získat zpět  - při ztrátě míče zhuštění prostoru
-           při získání se snažit hrát směrem dopředu (přechodová fáze) – získání míče = roztáhnout hru (postavení)
Rozestavení mužstva přípravek (U8, U9, U10, U11):

- orientace v prostoru
- umět hrát na postu brankáře, obránce a útočníka
Zkušenosti, inspirace a zakomponování pozitivních věcí do Českého fotbalu:
1) Sydney FC (8 měsíců)
2) Fulhem FC (1 týden) + Chelsea FC (1 den)
3) Tel Aviv + Natanja (1 týden)
4) Seminář FC Barcelona v Sydney (2 dni)
5) Seminář Dynamo Záhřeb (3 dni v Maďarsku)
6) 14 let v Dynamu (hráč v mládežnických kategorií)
7) 3 roky v SK Slavia Praha (trenér)
8) 5 let v SK Dynamo České Budějovice (trenér)
- Čerpejme z vlastních řad, ale nebraňme se nové spolupráci…
- Trénujme ÚČELNĚ, ODBORNĚ, ZDRAVĚ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trenérské obsazení:
- měli by mít základy z pedagogiky, psychologie a lidského těla (anatomie, fyziologie, biomechanika)
- motivaci učit se poznávat nové
- spolupracovat a plnit klubové úkoly
- ideální model “učitel + trenér“
- každý trenér je ješitný, ale měl by se podřídit společnému cíli
- vybudování nového trenérského týmu formou studentů, rodičů - koncept tréninku -> naučte se ho za týden ho předvedete -> platí pro všechny i viz. Richard, Čížek, Hose….+ tatínci atd…. -> po týdnu přezkoušení -> výběr z toho všeho cca 5-7 trenérů, kteří budou fungovat po celý rok jako asistenti …těch zkušených a budou se učit nové a nové věci od zkušených + působení jako hlavní trenéři u těch nejmenších kategorii
Realizační tým:
·         Fyzioterapeut – Mgr. Zuzka Hloušková
·         Výživový expert – MUDr. Jan Pirnos
·         Kondiční a rekondiční trenér – Mgr. Petr Požárek
·         Gymnastický trenér – Bc. Petr Čížek + kluci z JU (zde by mělo být jasně dané př. U5 – kotouly, U8 – přemety)
·         Psychologický trénink – Požárek
- Oficiální spolupráce s Jihočeskou univerzitou
- Spolupráce s Kanadským klubem – výměna trenérských zkušeností, jazykové zkušenosti
- Možná stáž v klubu Fulhem FC